فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

پرسش نامة اخلاق كاری اسلامي علی و الکاظمی 1988

پرسش نامة اخلاق كاری اسلامي علی و الکاظمی 1988 - برای سنجش اخلاق كاری اسلامی، از پرسش نامة هفده سؤالی علی (1988) كه توسط علی و الكاظمی ارائه شده (2007) و قبلاً در ایران توسط گل پرور و نادی ترجمه و اعتباریابی گردیده است، استفاده می شود (1390).

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون تحمل ناکامی (ERTO)

آزمون تحمل ناکامی (ERTO)دکتر اس . ان .ری (1998) در قالب فایل word و متشکل از 19 صفحه قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل